Pytania Egzaminacyjne na podesty ruchome wózki podnośnikowe suwnice żurawie Wrocław, Wałbrzych, Głogów

Pytania teoretyczne wymagane na egzaminie z Urzędu Dozoru Technicznego od 2019r

Proszę wybrać poniższe pytania i kliknąć na link w celu otwarcia odpowiednich pytań egzaminacyjnych.

Klucz prawidłowych odpowiedzi dostaniesz od naszego instrukotra na pierwszym szkoleniu.

 

1. WÓZKI 2 WJO i 3 WJO : wózki podnośnikowe z mechnicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych: z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą i podnoszoną wraz z ładunkiem.

Pytania egazaminacyjne na wózki podnośnikowe z wyłaczeniem specjalizowanych (dawne III WJO i II WJO) -  zobacz tutaj

 

2. WÓZKI 1 WJO : wózki podnośnikowe w tym specjalizowane z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą i podnoszoną wraz z ładunkiem.

Pytania egazaminacyjne na wózki podnośnikowe w tym specjalizowane (I WJO) -  zobacz tutaj

 

3. PODESTY RUCHOME 1P : podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne, samojezdne)

Pytania egazaminacyjne na podesty ruchome przejezdne - zobacz tutaj

 

4. SUWNICE 1S i 2 S : suwnice, wciągniki, wciągarki  hakowe ogólnego przeznaczenia (sterowane z poziomu roboczego oraz z kabiny)

Pytania egazaminacyjne na suwnice, wciągniki, wciągarki ogólnego przeznaczenia  - zobacz tutaj

 

5. ŻURAWIE WARSZTATOWE 2 Ż : żurawie stacjonarne  

Pytania egazaminacyjne na żurawie stacjonarne -  zobacz tutaj