Pytania Egzaminacyjne na podesty ruchome wózki podnośnikowe suwnice żurawie Wrocław, Wałbrzych, Głogów

Pytania wymagane na egzaminie z Urzędu Dozoru Technicznego 2019

Proszę wybrać poniższe pytania i kliknąć na link w celu otwarcia odpowiednich pytań egzaminacyjnych.

 

1. Wózki podnośnikowe z wyłączeniem wózków specjalizowanych z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą i podnoszoną wraz z ładunkiem.

(dawna kategoria III WJO i II WJO)

Pytania egazaminacyjne na wózki podnośnikowe z wyłaczeniem specjalizowanych (dawne III WJO i II WJO) -  zobacz tutaj

 

2. Wózki podnośnikowe w tym specjalizowane z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą i podnoszoną wraz z ładunkiem

(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z dawnej kategorii III WJO i II WJO)

(dawna kategoria I WJO)

Pytania egazaminacyjne na wózki podnośnikowe w tym specjalizowane (I WJO) -  zobacz tutaj

 

3. Podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne, samojezdne)

(dawna kategoria IP)

Pytania egazaminacyjne na podesty ruchome przejezdne - zobacz tutaj

 

4. Suwnice, wciągniki, wciągarki ogólnego przeznaczenia

(dawna kategoria IS i IIS) sterowane z poziomu roboczego i z kabiny

Pytania egazaminacyjne na suwnice, wciągniki, wciągarki ogólnego przeznaczenia  - zobacz tutaj

 

5. Żurawie stacjonarne

(dawna kategoria IIŻ warsztatowe)

Pytania egazaminacyjne na żurawie stacjonarne -  zobacz tutaj