Kurs na Podesty Ruchome Przejezdne zwyżki nożycowe i koszowe Wrocław

Kurs na podesty ruchome przejezdne kategorii IP (1P) :

Szkolenie odbywa się we Wrocławwiu ul. Lotniczej 100 oraz prowadzimy również szkolenia wyjazdowe dla grup minimum 5 osób u klienta na budowach lub dla zakładów pracy.

 

Dbając o kwalifikacje pracownika dbasz o własny interes.

Tylko firmy posiadające wykwalifikowany personel będą skutecznie realizować zyskowne kontrakty. Dzięki szkoleniom na podesty ruchome przejezdne, a co za tym idzie uprawnieniom operatorskim unikasz przestojów na budowie. Szkoląc pracownika zyskujesz wykwalifikowany personel oraz spokój w miejscu pracy.

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome przejezdne (podnośniki) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych.

Nasz ośrodek posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorów i dostep do wielu typów maszyn oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze,szkoleniach i konserwacji podestów ruchomych.

Zapewniamy Państwu pełną kompleksowość usług podczas szkolenia: pomagamy prawidłowo wypełnić wniosk kwalifikacyjny, składamy opłatę za egzamin oraz wszelkie formalności związane z Urzędem Dozoru Technicznego.

Rodzaje i typy podestów uprawnień IP:

WOLNOBIEŻNE (zwyżki nożycowe i koszowe, ramieniowo przegubowe, teleskopowe),

PRZEWOŹNE (bez własnego napędu montowane na przyczepie tkz. pająki),

SAMOJEZDNE (podnośniki koszowe montowane na pojeździe)

 

Wymagania wobec kandydata

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • zaświadczenie lekarskie (badania wysokościowe powyżej 3m) istniej możliwość zorganizowania takich badań na miejscu podczas szkolenia.

Organizacja i tematyka szkolenia

  • Kurs odbywa się wg zatwierdzonego programu nauczania Urzędu Dozoru Technicznego nr PRP/02/04/2015

Podczas zajęć na kursie obsługi podestów omawiane są następujące zagadnienia:
-charakterystyka ogólna i podział podestów,
typy podestów ruchomych: wolnobieżne, przewoźne, przejezdne.

- budowa podestów ruchomych,
stateczność podestów – obciążenia działające na podest,
wytrzymałość podestów – urządzenia zabezpieczające,
podwozia i mechanizmy napędowe,
platforma robocza i urządzenia sterownicze,

- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy,
przygotowanie podestu do pracy – czynności w czasie pracy i po jej zakończeniu,

- BHP podczas obsługi platform roboczych,
przepisy bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- wiadomości z zakresu Urzędu Dozoru Technicznego UDT                                                

przepisy dozorowe UTB

 - zajęcia praktyczne,
zajęcia praktyczne- nabycie umiejętności obsługi podestów danego typu

  • Po szkoleniu przeprowadzamy wewnętrzny egzamin sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności.
  • Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu

Po ukończonym kursie wydawane są zaświadczenia kwalifikacyjne wydawne przez Urząd Dozoru Technicznego na podesty ruchome danego typu w formie karty plastikowej.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się:

E-mail: biuro@danton.pl | Tel: +48 788 788 820 lub 884 21 41 41| Wrocław, ul. Lotnicza 100

Kursy i szkolenia na zwyżki koszowe i podesty samojezdne prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów i pozwalają zdobyć niezbędną wiedze potrzebną do obsługi podnośników. Kurs na zwyżki nożycowe i koszowe Wrocław skupia się na następujących elementach:

  • zaznajomieniu kursantów z przepisami dotyczącymi zwyżek koszowych,
  • przekazaniu niezbędnej wiedzy technicznej z zakresu budowy oraz mechanizmów w podestach koszowych (dla celu okreslenia stanu technicznego, prawidłowej obsługi i możliwości zapobiegania oraz określania zagrożeń),
  • omówieniu wyposażenia zwyżek koszowych, aby zapewnić maksymalną efektywność pracy,
  • zdobyciu wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej efektywnie sterować urządzeniem

Dokładamy starań, aby kurs na zwyżki koszowe Wrocław, jak również każde inne szkolenia na podnośniki samojezdne były najwyższej jakości, atrakcyjne cenowo i dopasowane do Państwa zasobów czassowych - każdy kurs uzgadniamy indywidualnie z Klientem.

Podesty wolnobieżne nożycowe i koszowe