Inne szkolenia

Działalność naszej firmy nie ogranicza się jedynie do przeprowadzania kursów na wózki widłowe. Nasza oferta obejmuje też wiele innych kursów, dzięki którym nie tylko poszerzą Państwo zakres swoich umiejętności, ale też będą mieli okazję przetestować lub utrwalić nabyte juz umiejętności.

Poniżej znajdą Państwo pełną ofertę kursów, które pecjalnie dla Państwa prowadzimy:

Kursy Przypominająco - Sprawdzające i Dodatkowe Godziny

 

Są to kursy pomyślane specjalnie dla osób posiadających już uprawnienia do kierowania wózkami, które chcą podjąć kurs przypominająco-sprawdzający. Kurs taki składa sie z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Aby wykupić indywidualne zajęcia z instruktorem na dany kurs należy okazać mu nabyte już wcześniej uprawnienia a następnie indywidualnie zamówić liczbe godzin i ustalić termin kursu.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami – odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

         

Po okazaniu instruktorowi swoich uprawnień istnieje możliwość wykupienia indywidualnych zajęć z instruktorem dla osób chcących udoskonalić jazdę wózkiem.

Koszt indywidualnej 1 godziny z instruktorem jest uzależniony od rodzaju wózka jeśli jesteś zainteresowany, to zadzwoń i zapytaj pod numerem telefonu 788 788 820

Wybierz najbliższy oddział i umów się z instruktorem!

Kursy Weekendowe

Posiadamy atrakcyjną ofertę kursów weekendowych przygotowanych specjalnie dla grup zorganizowanych liczących min. 5 osób.
W celu ustalenia kosztu kursu weekendowego zapraszamy serdecznie do kontaktu pod numerem telefonu 788 788 820 lub 884- 21 -41 -41

          
 

Wybierz najbliższy oddział i ustal termin z instruktorem!

 

Szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych teleskopowych ze zmiennym wysięgiem kat. 1 WJO

Organizujemy szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych teleskopowych ze zmiennym wysięgiem kat.  1 WJO typu MANITOU, JCB (popularne ładowarki)

 • Celem kursu jest:
 • uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem ( ładowarki teleskopowe) kat.  1 WJO
 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień i możliwości wykonywania nowego zawodu
 • zaświadczenia w języku niemieckim i angielskim lub holenderskim

       

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i kategorii uprawnień.

Wybierz najbliższy oddział i umów się z instruktorem!

 

Szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych z unoszonym ładunkiem i kabiną operatora kat. I WJO

Organizujemy szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych: z unoszonym ładunkiem i kabiną operatora (wózki systemowe wysokiego składowania typu Man-Up Order Picker do kompletacji zamówień pracujące w wąskich korytarzach z regałami VNA- Very Narrows Aisle).

 • Celem kursu jest:
 • uzyskanie uprawnień na operatora wózków specjalizowanych systemowych z unoszonym ładunkiem i podnoszoną kabiną operatora
 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi, jak i kompletacji zamówień na dużych wysokościach w wąskich korytarzach.
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień i możliwości wykonywania nowego zawodu

            

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

Wybierz najbliższy oddział i umów się z instruktorem!

 

Szkolenia z obsługi podestów ruchomych przejezdnych 1P: wolnobieżnych, przewoźnych, samojezdnych montowanych na pojeździe

Firma Danton.pl oferuje Państwu kurs na podesty ruchome przejezdne kategorii 1P  (wolnobieżne, przewoźne, samojezdne montowane na pojeździe).

Szkolenia na podesty ruchome głównie odbywają się we Wrocławiu, ale jesteśmy w stanie również przeprowadzić szkolenie wyjazdowe u klienta na jego sprzęcie który posiada aktualną decyzję i pozytywny odbiór techniczny UDT.

Dbając o kwalifikacje pracownika dbasz również o własny interes.

Tylko firmy posiadające wykwalifikowany personel będą skutecznie realizować zyskowne kontrakty. Dzięki szkoleniom na podesty ruchome przejezdne, a co za tym idzie uprawnieniom operatorskim unikasz przestojów na budowie. Szkoląc pracownika zyskujesz wykwalifikowany personel oraz spokój w miejscu pracy.

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome przejezdne (podnośniki  nożycowe, koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora kategorii I P.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych oraz kandydatów ubiegających się do pracy w Straży Pożarnej

Nasz ośrodek posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorów i dostęp do wielu typów maszyn oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze, szkoleniach i konserwacji podestów ruchomych.

Zapewniamy Państwu pełną kompleksowość usług podczas szkolenia: pomagamy prawidłowo wypełnić wniosk kwalifikacyjny, składamy opłatę za egzamin oraz wszelkie formalności związane z Urzędem Dozoru Technicznego.

Rodzaje podestów i uprawnień 1 P:

- WOLNOBIEŻNE (zwyżki nożycowe i koszowe, ramieniowo teleskopowe),

- PRZEWOŹNE (tkz. pająki na przyczepie podczepiane pod samochód ),

- SAMOJEZDNE (montowane na pojeździe, podnośniki koszowe )

 

Wymagania wobec kandydata na operatora do obsługi podestów

 • ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz lęku na wyskości

 Organizacja i tematyka szkolenia

 • Kurs odbywa się wg zatwierdzonego programu nauczania Urzędu Dozoru Technicznego nr PRP/02/04/2015 i składa się łącznie z 34 godzin (teoria i praktyka).

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

 • budowa i typy podestów ruchomych
 • charakterystyka ogólna i podział podestów
 • czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w trakcie i po pracy
 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz UDT
 • zajęcia z zakresu bezpiecznej obsługi podestów
 • wiadomości z zakresu Urzędu Dozoru Technicznego
 • stateczność podestów – obciążenia działające na podest,
 • wytrzymałość podestów – urządzenia zabezpieczające,
 • podwozia i mechanizmy napędowe w podestach,
 • platforma robocza i urządzenia sterownicze,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
 • zajęcia praktyczne - na placu manewrowym oraz nabycie umiejętności praktycznych z obsługi podestu ruchomego przejezdnego danego typu,
 • Po szkoleniu wewnętrznym przeprowadzamy egzamin sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego

Dokumenty uzyskane po szkoleniu

Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia przez główny organ Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie na podesty ruchome w formie karty plastikowej, zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego na 5 lat

Aby zapewnić maksymalny poziom kształcenia korzystamy jedynie z usług profesjonalnyh wykładowców i instruktorów z wieloletnim doświadczeniem.

Wszystkie podesty są w pełni sprawne i regularnie serwisowane przez konserwatorów.

W cenie szkolenia zdobywasz uprawnienia na poniższe grupy podestów:

Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne + przewoźne + samojezdne zamontowane na samochodach

Szkolenia stacjonarne odbywają się tylko w oddziale we Wrocławiu lub wyjazdowe bezpośrednio w firmie dla grupy min 5 osób.

 

Szkolenia z obsługi suwnic 1S i 2S sterowane z poziomu roboczego oraz sterowane z kabiny

Organizujemy szkolenia z obsługi suwnic 1S i 2S sterowane z poziomu roboczego oraz z kabiny.

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznego użytkowania suwnic oraz przygotowanie do egzaminu przed komisja UDT.
 

 • Podczas kursów na suwnice uczestnicy:
 • poznają zasady budowy, działania oraz praktycznej obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny
 • poznają przepisy dotyczące dozoru technicznego w zakresie eksploatacji suwnic
 • poznają obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie obsługiwania suwnic
 • nauczą się prawidłowo reagować w przypadku awarii suwnicy, aby nie doprowadzić do wystąpienia obrażeń u ludzi oraz strat materialnych
 • nauczą się udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • będą przygotowani do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas kursy i szkolenia charakteryzowały się najwyższą jakością. W tym celu polegamy wyłącznie na najwyższej klasy sprzęcie, który jest regularnie serwisowany przez doswiadczonych specjalistów. Na naszym kursie poznają Państwo wszystkie niezbędne zasady budowy, działania oraz bezpieczeństwa podczas pracy z suwnicami.

         
 

Wybierz najbliższy oddział i umów się z instruktorem!

 

Pierwsza pomoc
Specjalnie dla Państwa prowadzimy również: szkolenia, kursy i pokazy ratownictwa oraz pierwszej pomocy, zabezpieczamy imprezy masowe.
Przeprowadzamy dokładną analizę realnego zagrożenia, dzięki czemu program szkolenia czy kursu jest ściśle dopasowany do zaistniałych potrzeb.

 

Dostosowujemy sie tym samym do indywidualnych wymagań klienta. Wszystkie nasze kursy pierwszej pomocy, czy też zabezpieczania imprez o charakterze masowym charakeryzują się wysoką wartoscią merytoryczną i odbywają się pod okiem w pełni profesjonalnych specjalistów.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami i umówienia się na kursy i pokazyw w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy.

Wybierz najbliższy oddział i umów się z instruktorem!